Kolorymetry

Kolorymetry (7)

Kolorymetry i spektrofotometry to urządzenia optyczne służące do pomiaru barwy, umożliwiają pomiar różnicy barwy między wprowadzonym wzorcem a próbką badaną. Kolorymetry i spektrofotometry wykorzystywane są m.in do kontroli jakości w przemyśle tworzyw sztucznych, przemyśle odzieżowym, poligraficznym, przy produkcji mebli i tapicerek i wielu innych.

Wszystkie oferowane przez nas modele kolorymetrów pokażą różnicę między wzorcem a próbką badaną. Różnica będzie oparta na pomiarze różnicy odcienia, nasycenia i jasności ( podawana jako: ΔE*ab; ΔL*ab; ΔE*C*H , gdzie ΔE oznacza całkowitą różnicę barw, ΔL- różnica jasności, Δa- różnica na osi czerwony-zielony, Δb- różnica na osi żółty-niebieski, ΔC- różnica nasycenia, ΔH-różnica odcienia). Oferowane przez nas modele kolorymetrów posiadają także inne skale barw oraz funkcję pomiaru bieli i zażółcenia.

Barwa przedmiotów powstaje na skutek działania na oko promieniowania odbitego lub przepuszczonego przez te przedmioty. Oceny barwy  można dokonać na podstawie przyjętej skali barw dzięki czemu możliwe jest jej opisanie za pomocą wartości liczbowych. Systemy (przestrzenie) barw umożliwiają określenie i analizę barw oraz obliczenie różnic między dwiema barwami.

Najbardziej znanym i zalecanym przez CIE (Comission Internationale de l'Eclairage - Międzynarodową Komisję Oświetleniową) systemem barw jest CIE Lab. Przestrzeń CIE Lab oparta jest na bazie tzw. trójchromatycznego modelu percepcji barwy i powstała aby umożliwić wyznaczenie barwy w układzie trzech współrzędnych prostokąnych L*a*b. Dodatkowo do analizy różnicy barw stosuje się układ współrzędnych kątowych L*, C*, h°. Całkowita różnica barwy powinna być oparta na analizie wszystkich wymienionych wyżej wartości. składowych.

 

 

Kolorymetr różnicowy NR110 to urządzenie przenośne o pionowej konstrukcji i małej aperturze pomiarowej (4mm), idealnej do pomiaru różnicy barwy między próbką wzorcową a badaną na niewielkich powierzchniach. Kolorymetr posiada duży, kolorowy wyświetlacz pokazujący mierzone wartości (w przestrzeni barwowej Lab). Wynik…
Kolorymetr NH310 jest zaawansowanym urządzeniem przeznaczonym m.in. do określania różnic barwy między wzorcem a próbką badaną, stopnia zażółcenia oraz bieli. Kolorymetr wykonuje pomiary barwy w geometrii 8°/d zarówno w trybie SCI jak i SCE. Kolorymetr NH310 wyposażony jest w różne źródła…
Przenośny kolorymetr NR200 o konstrukcji poziomej przeznaczony do pomiaru różnic kolorów między wprowadzonym wzorcem a próbką badaną w przestrzeni barw Lab. Kolorymetr NR200 wyposażony jest w aperturę pomiarową 8mm oraz prosty w obsłudze i przyjazny interfejs. Wyniki wyświetlane są na…
Kolorymetr przenośny model NH300 o geometrii pomiarowej 8/d umożliwiający pomiar różnicy barwy między wzorcem a próbką badaną w przestrzeni barwowej Lab. Jego zaletą jest wysoka dokładność pomiaru koloru, pozioma konstrukcja i niewielka waga. Kolorymetr dostarczany jest z oprogramowaniem, które pozwala…
Przenośny kolorymetr NR145 o geometrii pomiarowej 45°/0° umożliwiający ocenę barwy wzorca i próbki badanej zgodnie z wrażeniem wizualnym. Pionowa konstrukcja kolorymetru zapewnia wygodne ułożenie urządzenia podczas wykonywania pomiaru. Wyniki dla pomiaru barwy wzorca i próbki wyświetlane są na kolorowym wyświetlaczu…
Kolorymetr NR20XE to w przenośny miernik różnicy barwy charakteryzujący się wysoką wydajnością, niskimi kosztami eksploatacyjnymi, ergonomiczną konstrukcją i niewielką wagą. Zaletą kolorymetrów NR20XE jest apertura pomiarowa o średnicy aż 20 mm specjalnie zaprojektowana do pomiaru próbek o dużych powierzchniach np.…
Kolorymetr NR60CP to urządzenie przeznaczone do pomiaru różnicy barwy o zaawansowanych funkcjach pomiarowych i geometrii 8/d. Wykonuje pomiary w trybie SCI. Główną zaletą przenośnego kolorymetru NR60CP jest zastosowanie wielu źródeł światła i wymienna apertura pomiarowa o średnicy 4 mm (stożkowa…