Połyskomierze

Połyskomierze (3)

Połyskomierze (mierniki połysku) to przenośne urządzenia pomiarowe przeznaczone do pomiaru połysku powierzchni. Najczęściej spotykane są połyskomierze jednokątowe (z jednym kątem pomiaru) 60° oraz połyskomierze trójkątowe (z trzema kątami pomiaru): 20°, 60° oraz 85°.

Połysk, czyli zdolność powierzchni do odbijania padającego promieniowania można podzielić na 3 zakresy: niski (mat), średni (półpołysk) i wysoki (wysoki połysk). Aby dobrać odpowiedni kąt, pod którym za pomocą połyskomierza pomiar jest najbardziej efektywny zazwyczaj rozpoczyna się od pomiaru pod kątem 60°. Gdy podłoże wykazuje połysk w zakresie 10 do 70 GU (półpołysk) kąt 60° jest odpowiedni do przeprowadzenia pomiaru. Wiele popularnych modeli połyskomierzy posiada kąt pomiaru 60°. Gdy zakres pomiaru mieści się poniżej 10 GU dokładniejszy pomiar uzyska się przy pomiarze pod kątem 85° (podłoże matowe). Pomiar przy 20° wykonuje się przy podłożach o bardzo wysokim połysku- powyżej 70 GU. Zaawansowane modele połyskomierzy które oferujemy umożliwiają taki pomiar pod kilkoma kątami.

Mini połyskomierz GT60S przeznaczony do pomiaru połysku pod kątem 60° m.in farb, powłok, tworzyw sztucznych na niewielkich i zakrzywionych powierzchniach. Miernik połysku GT60S jest lekki, kompaktowy i łatwy do przenoszenia. Mini połyskomierz GT60S został zaprojektowany i wykonany zgodnie z międzynarodowymi…
Połyskomierze NHG to urządzenia pozwalające na pomiar połysku różnych materiałów. Połyskomierze NHG zostały w zgodności z międzynarodowymi normami ISO2813, ASTM D523, ASTM D2457 oraz GB/T 9754. Wyposażone są w duży, dotykowy ekran ułatwiający pracę, a pomiary wykonuje się za pomocą…
Połyskomierze HG przeznaczone są do pomiaru połysku różnych materiałów. Połyskomierze obsługuje się za pomocą jednego przycisku, a zmierzone wartości są wyświetlane na dużym, kolorowym wyświetlaczu. Dodatkowo wyświetlacz połyskomierza pokazuje wyniki 5 pomiarów, co przydatne jest przy porównywaniu badanych próbek. Połyskomierze…